Algun dubte? Contacta’ns al 972 677 990 o palolquer@palolquer.com

ASISA VIDA TRANQUILIDAD

Si tot el que fas és per la seva
felicitat,
garanteix el seu futur

La teva assegurança Asisa Vida Tranquilidad des de:

Quina és la teva data de naixement?

Quota anual:

245,56*

Quantia a assegurar:

Para capitales mayores de 150.000 € contacte con nosotros

Mort:

+ Incapacitat**:

Doble capital
mort:

Doble capital
incapacitat**:

* Les primes poden variar en funció de l’ estat de salut i de les
circumstàncies personals, com activitats o professions de risc.

** Incapacitat Absoluta i Permanent.

Tota la protecció que necessites

Perquè sabem l’ important que és el benestar futur i que la teva responsabilitat
et fa pensar en hipoteques, crèdits, estudis… ASISA VIDA TRANQUILIDAD és la
fòrmula més eficaç d’ assegurar a qui més t’ importa. Garanteix doncs el seu
nivel de vida si algún dia falten els teus ingresos..

Mort
 

Cobertura principal de les assegurances de Vida Risc. LEls beneficiaris rebran el 100% del capital contractat en cas de mort per qualsevol causa.

Mort i incapacitat
absoluta i permanent

A més de Mort, en cas d’ incapacitat permanent per a qualsevol tipus d’ activitat professional, sigui quin sigui el motiu, l’ assegurat percebrà el total del capital contractat.