Algun dubte? Contacta’ns a 902 790 000

Si tot el que fas és per la seva
felicitat,
garanteix el seu futur

Perquè sabem l’ important que és el benestar futur i que la teva responsabilitat et fa pensar en hipoteques, crèdits, estudis...
ASISA VIDA TRANQUILIDAD és la fòrmula més eficaç d’ assegurar a qui més t’ importa. Garanteix doncs el seu nivel de vida si algún dia falten els teus ingresos

La teva assegurança Asisa Vida Tranquilidad des de:

Quina és la teva data de naixement?

Quota anual:

245,56*

Quantia a assegurar:

150.000 €

Mort:

+ Incapacitat**:

* Les primes poden variar en funció de l’ estat de salut i de les
circumstàncies personals, com activitats o professions de risc.

** Incapacitat Absoluta i Permanent.

Conegui el producte que millor
s’ adapti a les seves necessitats


Mort
 

Cobertura principal de les assegurances de Vida Risc. LEls beneficiaris rebran el 100% del capital contractat en cas de mort per qualsevol causa.

Mort i incapacitat
absoluta i permanent

A més de Mort, en cas d’ incapacitat permanent per a qualsevol tipus d’ activitat professional, sigui quin sigui el motiu, l’ assegurat percebrà el total del capital contractat.